İSG ve Kalite Politikamız

/
/
/
İSG ve Kalite Politikamız
 • Kozmetik teknolojileri alanında müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak ve verimliliğini artırmak amacıyla, deneyimli ve yetkin ekibimizle en uygun tasarım, çözüm ve teknik desteği sağlamak.
 • En kaliteli, en güvenilir ve en uygun maliyetli bitkisel hammaddeler denildiğinde, her zaman ilk akla gelen olmak.
 • Müşteri isteklerinin karşılanma derecesini ve kalite yönetim sisteminin etkinliğini sürekli iyileştirmek.
 • Yurtiçi müşterilerimizin, yurtdışına bağlı kalmadan, çok daha hızlı ulusal ve uluslararası kalite standartlarına uygun hammadde tedarik edebilmesini, yabancı firmalara göre daha hızlı ve daha ucuz hizmet almasını sağlamak.
 • Yurtdışındaki müşterilerimiz için uluslararası kalite standartlarına uygun üretim yaparak, doküman hazırlayarak, tanıtım yaparak ve teknik bilgi sağlayarak, tercih edilen firma olmak.
 • İş ortaklarımız ile beraber büyümek ve müşterilerimize değer katmak.
 • Toplam Kalite felsefesini benimseyerek, takım ruhu içerisinde hep birlikte şirket ve birim hedeflerine ulaşmak.
 • Doğru ve açık iletişimimiz sayesinde, güven duyulan ve keyif ile çalışılan çözüm ortağı olmak.
 • Kurumsal ve kişisel sosyal sorumluluk bilincimizle, çözümlerimiz ve kaynaklarımızı verimli kullanarak; insana, bilgiye, emeğe ve çevreye duyarlı ve saygılı olmak.
 • Kariyer fırsatlarına açık, keyifle çalışılan ve çalışmak için tercih edilen bir firma olmak.

Yayın Tarihi: 31.03.2021

İSG POLİTİKAMIZ

Kuruluş olarak uygulamakta olduğumuz “ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi” faaliyetlerimiz kapsamında çalışanlarımızın daha sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamında çalışmalarını sağlamak, doğal kaynakları ve enerjiyi verimli kullanarak ve kirliliği önleyerek gelecek nesillere daha temiz daha yaşanabilir bir çevre bırakabilmek amacıyla;

 • Tüm kazaları meslek hastalıklarını çevresel zararları ve uygunsuzlukları önleyen etkin bir sistem kurmayı ve sürekli iyileştirme ve geliştirmeyi;
 • Yürürlükte bulunan tüm yasal gereklilikleri uymayı;
 • Ölçülebilen performans göstergeleri oluşturarak düzenli denetimlerle izlemeyi;
 • Mümkün olduğunca ölçülebilir yıllık İSG hedefleri belirlemek ve bu hedefleri tüm çalışanlar ile paylaşarak toplam katılımı teşvik etmek yoluyla hedefleri gerçekleştirmeyi;
 • Gözle görülür bir liderlik ve net bir sorumluluk gerektiren destekleyici bir kültür oluşturmayı;
 • Tüm İSG risklerini belirleyip acil durum prosedürlerini düzenli güncellemeyi;
 • Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamayı ve bunun için hedefler belirleyip izlemeyi;
 • Teknolojik gelişmeleri ve yenilikleri takip ederek performansını sürekli iyileştirmeyi;
 • Atıkların geri kazanımını ve çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesini;
 • Farkındalığın artırılmasını ve bireysel sorumluluk kazandırılmasını;
 • İlgili tüm yasal mevzuata ve uygulanabilir diğer standartlara uyum için çevre boyutlarını, iş sağlığı ve güvenliği risklerini proaktif bir biçimde yönetmeyi;
 • Tüm paydaşlar ile etkin bir iletişim kurarak belirlenen amaçlara tüm çalışanların güvenli davranışları ve katkılarıyla ulaşabileceği bilincini yaygınlaştırmayı;
 • Bu İSG politikası kapsamında, sürekli gelişmeyi sağlayabilmek, politika gereklerinin yerine getirilmesi ve şartlara göre revize edilmesi amacıyla gerekli çalışmaları yürütmek;
 • Politikaları sürekli gelişme anlayışı içerisinde yönetim tarafından düzenli olarak gözden geçirmek;
 • İş kazalarını kontrol altına almak amacıyla eğitimler planlamak ve bu doğrultuda personeli bilinçlendirmek ve gerekli tedbirleri alarak sürdürülebilir İSG yapısı oluşturmayı ve sürekli iyileştirme ve geliştirmeyi taahhüt eder.

Kuruluşumuz çalışanları olarak bizler yukarıda belirtilen ilkeler ışığında işimizi sürekli geliştirmeyi, iyileştirmeyi, kanun, mevzuat ve diğer şartlara uymayı taahhüt ederiz.

(İSG.PO.01 Yayın Tarihi: 01.02.2021 Rev.00)

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart